Magi i historien

Det äldsta nedtecknade trolleritricket är bägarspelet som beskrevs i text för ca 2000 år sedan. trollkarlTricket går ut på att bollar göms under bägare för att sedan oförklarligt byta plats eller helt försvinna. Tricket är vanligt på trolleriföreställningar än idag. Under medeltiden fruktade man häxor och andra av Satans hantlangare. Dessa var fiender till kyrkan som kunde använda övernaturliga krafter i onda syften. Samtidigt var det inte ovanligt med gatutrolleri. Föreställningar för förbipasserande där man visade upp sina färdigheter. Alkemisterna vid hoven använde kemi och pyroteknik och för att imponera med sina kunskaper. På medeltiden var kunskapen om trolleri inte lika stor som idag och många hävdade sig ha magiska krafter. Något som kunde vara farligt i en tid då kyrkan hade tolkningsföreträde. Även idag förekommer gatutrolleri men det är inte var dag man får chans att se en skicklig trollkarl i ett gathörn. Få trollkarlar påstår sig idag ha övernaturliga krafter. Snarare är skepticism mot siare och andra som påstår sig ha dessa krafter vanligt. Trollkarlar känner till psykologin bakom sådana fenomen och anser det oärligt att utnyttja dessa kunskaper.

 

Trolleriföreställningar

 

Trolleriföreställningar delas upp i tre olika kategorier. Scentrolleri som använder mycket rekvisita och är väldigt noggrant koreograferat. Detta är vanligtvis föreställningar på stora teaterscener med många statister och stor publik. Salongstrolleri kan också ske inför en större publik men har mer fokus på själva tricken med mindre rekvisita och statister. Close-up trolleri utförs väldigt nära publiken och använder mest vardaglig rekvisita som spelkort, mynt och sedlar. Av alla tre typerna kan du förvänta dig att ställa dig frågan ”hur sjutton gjorde hen det?”.


Svenska DJ skolan

Dj utbildning på Rhodos och bli kung på hemmapartyt eller klubben

Magi till ditt event

Oavsett om du planerar en firmafest eller ett barnkalas är det uppskattat med magi och trolleritricks. Alla gillar att förundras och se något som de inte tror är möjligt. Vi på Mingos kan hjälpa dig att hitta en akt som passar bra till ditt event. Trollkarlen till svensexan passar antagligen inte lika bra på ett barnkalas. Oavsett vad du är ute efter kan vi på Mingos se till att du får det. Skapa en magisk afton tillsammans med Mingos.