Musikens betydelse och historia

Som vi alla vet är musiken en stor del av vårt dagliga liv. Musik finns runt omkring oss, var vi än är. musikDen upplevs olika på olika platser runt om i världen. Musiken i Sydamerika kan exempelvis vara något helt annat än vad den är i Asien. Musiken är bred och kommer till uttryck i många olika former. Musik som konstform brukar beskrivas som en gåva vi fått för att ge oss en föreställning om världar utanför den vi själva lever i. Musiken hjälper oss att hitta nya idéer, nya intressen och nya områden att upptäcka. Att definiera musik är desto svårare. Den kan betyda väldigt mycket på många olika sätt.Musik är ofta förknippat med melodi och rytm som började med språkets framväxt. Genom melodi och rytm som uttrycktes med hjälp av språket lades grunden för musik som fenomen. Rytm och musik är grunden för all samverkan människor emellan. Musik förenar och inkluderar människor från jordens alla hörn.