Musikens betydelse för individen

Det kanske mest intressanta med musik är vad den betyder för olika människor och det budskap den vill förmedla. musikDet återspeglas också i hur många olika genrer som finns. Musikkategorier såsom rock, pop, hip-hop, soul, funk och disco är bara några av de många stilar som musik ges uttryck i. Musik har alltid varit ett sätt för människor att ge uttryck för känslor, tankar och glädje. Något som återspeglas i texterna och melodin. Att beskriva vad musik betyder för människor är i princip omöjligt. För många betyder musiken allt, för andra är det en självklar del i vardagen medan en del inte har någon speciell uppfattning.Vad vi i alla fall kan konstatera är att musik är något som alla vet vad det är och har ett förhållande till. Att människor tycker olika om musik har också format musikens utveckling. Eftersom folk uppfattar musik olika finns det idag tillräckligt många stilar för att göra alla nöjda.