Vad är en föreläsning?

En föreläsning, eller föredrag, är när någon talar om ett bestämt ämne inför en publik. Det kan vara i utbildande syfte, Föreläsningar och föredragför att väcka intresse för ett visst ämne eller för att motivera. För många är föreläsningar ett vanligt moment dit de går för att lära sig om ett ämne de arbetar med. Antingen för att utveckla sig i sin yrkesroll eller för att lära sig något nytt. Föreläsningar har pågått sedan urminnes tider. En föreläsning är, enligt definition, när en person talar informativt inför en grupp. När din lärare under skoltiden undervisade var det en slags föreläsning. Ett föredrag eller föreläsning kan dock innebära väldigt många olika saker.


Svenska DJ skolan

DJ skolan som har kurser i både Sverige och utomlands

Föreläsare kan vara där för att lära ut någonting, som exempelvis på ett universitet, den institution där föredrag är vanligast förekommande. Det kan även vara en tillställning där en person som har varit med om en intressant upplevelse talar om den erfarenheten inför en åhörarskara. Ofta används en föreläsning för att väcka intresse och uppmärksamhet inför en publik om någonting man hoppas dem ska finna intressant. Seminarium där ett flertal föreläsare pratar om ett ämne är ett vanligt och populärt fenomen.